Στοιχεία επικοινωνίας

Εργαστήριο Αικ. Ντιναπόγια
Τ.Θ. 1424
Τ.Κ. 71500 Γούρνες Πεδιάδος
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810/762.013
info@dinapoja.com
dinapoja@otenet.gr