Ημέρες Γαστρονομίας, Μάϊος 2013

Συμμετοχή την Παρασκευή 24, Σάββατο 25, Κυριακή 26 Απριλίου στην εκδήλωση “Ημέρες Γαστρονομίας” στο Μουσείο Μπενάκη.
Με σημείο εκκίνησης και έμπνευσης την αναδιατύπωση του ελυτιανού στίχου «Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική», οι ημέρες γαστρονομίας αναζητούν τη σύγχρονη διατύπωση της ταυτότητας της ελληνικής γεύσης, η οποία ανάγει την υπόστασή της στη συνέχιση και διατήρηση μιας πολιτισμικής – γαστρονομικής παράδοσης χιλιάδων ετών.gastronomy_days